Reiskostenvergoeding externe squashactiviteiten

Op deze pagina vind je meer informatie over de voor het studiejaar 2021-2022 geldende reiskostenvergoeding. Deze reiskostenvergoeding is voor dit en wellicht ook komende jaren in het leven geroepen omdat wij onze leden graag willen stimuleren om ook aan externe evenementen (denk hierbij aan toernooien van andere squashverenigingen) mee te doen, omdat we van mening zijn dat deelname aan deze evenementen niet alleen leuk kan zijn, maar ook goed is voor de vereniging als geheel.

De voorgenomen tegemoetkoming voor reiskosten heeft enkele voorwaarden:

  • Alleen student-leden komen in aanmerking voor de tegemoetkoming
  • Het moet gaan om een ‘incidenteel’ evenement, zoals bijvoorbeeld een eenmalig toernooi van een zusterstudentensquashvereniging of een toernooi van een andere (niet-studenten)vereniging.
  • Vanwege bovenstaand punt geldt de vergoeding geldt niet voor deelname aan de Kleine Kompetitie.
  • De vergoeding is gebaseerd op werkelijke kosten (OV) die, afhankelijk van de animo, voor 25 tot 50% zullen worden vergoed na aanleveren van een kostenoverzicht (te downloaden via bijvoorbeeld www.ov-chipkaart.nl)
  • Indien gebruik wordt gemaakt van een auto, zal er een fictieve kilometervergoeding van 0,10 cent per kilometer (enkele reis) worden gehanteerd. Uitgangspunt hierbij is dat er wordt vertrokken vanuit het RSC.

x

Wil jij een verzoek indienen voor reiscompensatie? Top! Mail dan in ieder geval de volgende zaken naar penningmeester@deboosters.nl

  • De naam en datum van het evenement waar je aan het deelgenomen
  • Voor een reis met het OV: een declaratieoverzicht
  • Voor een reis met de auto: eventuele namen van passagiers

x

Omdat het budget voor dit jaar beperkt is, raden we je aan om de declaratie z.s.m. in te dienen. Houd er rekening mee dat onze penningmeester een voltijdsarbeider is en er daarom wat tijd tussen het indienen van en het verwerken van de declaratie kan zitten. Duurt het je te lang? Stuur ‘m dan vooral een berichtje.

Heb jij vragen, op- of aanmerkingen aan de hand van dit bericht? Mail/app vooral een van de bestuursleden.

Geef een reactie