Laddercompetitie

De squashladder van De Boosters, de ladder waar je nooit zat van wordt! 

Begin het nieuwe jaar sportief en compenseer je eventuele alcoholmisbruik van de afgelopen dagen (of weken/maanden/jaren). Kom in beweging en daag je medeboosters uit in een laagtredige doch competitieve interne competitie: de Boosters Squashladder. De treden maken wij, hoe hoog je staat, bepaal jij (of wij)!

Informatie: Een ladder is een soort individuele en interne competitie waarbij je het eens in de zoveel tijd opneemt tegen nieuwe tegenstanders. Als je vaak wint, stijg je; verlies je (te) veel, dan zak je. Er zijn diverse systemen mogelijk. 

Hieronder uitleg over hoe ons laddersysteem werkt: 

– De ladder bestaat uit poules van drie deelnemers.

– De hoeveelheid poules is logischerwijs afhankelijk van het aantal deelnemers. Poule 1 is de hoogste poule, poule 2 de een na hoogste, etc.

– Als deelnemer speel je iedere ronde twee wedstrijden tegen twee verschillende tegenstanders

– Wedstrijden zijn best-of-3 of best-of-5, dit bepaal je vooraf met de anderen in poule

– Een ronde duurt twee, drie of vier weken, afhankelijk van de meeste voorkeuren (dit kun je verderop invullen)

– Je dient zelf contact op te nemen met je tegenstanders. Eventueel kun je ook afspreken voor een driehoekswedstrijd. Dan ben je in een sessie klaar en is het extra gezellig. Daarna kun je je (on)sportiviteit gezamenlijk compenseren met een biertje aan de bar.


Het plan is om de eerste ronde vanaf de eerste week van februari te laten starten (bij voldoende deelnemers). We zien je aanmelding graag tegemoet! Daarna ontvang je nog verdere informatie. Als je zeker wilt zijn om aan de eerste ronde mee te kunnen doen, meld je dan uiterlijk 28 januari aan! 
Heb je nog vragen of suggesties? Stuur een mail naar ladder@deboosters.nl of laat het weten aan een van de leden van de technische commissie (Yoeri & Aldwin) of het bestuur (Mitchell, Roel & Fouad). 


———-

The squash ladder from De Boosters, the ladder that will never get you wasted!

Start the new year sporty and compensate for any alcohol abuse of the past few days (or weeks/months/years). Get moving and challenge your fellow boosters in an internal competition: the Boosters Squash Ladder. For every level accessible and competitive. To what height can you get? 

Information:
A ladder is an individual and internal competition where you compete against new opponents once in a while. If you win often, you rise; if you lose (too) much, you go down a spot. Various systems are possible.

Below is an explanation of how our ladder system works:
– The ladder consists of groups of (usually) three players.
– The number of groups/poules logically depends on the number of participants. Group 1 is the highest group, group 2 the second highest, etc.
– As a participant you play two matches against two different opponents each round
– Matches are best-of-3 or best-of-5, you decide in advance with the others in the group
– A round lasts two, three or four weeks, depending on most preferences (you can fill this in later)
– You must contact your opponents yourself. You can also arrange a triangular match. Then you’re done in one session and it’s extra cozy. Afterwards you can jointly compensate for your (un)sportsmanship with a beer at the bar.

The plan is to start the first round from February (if there are enough participants). We look forward to receiving your application! You will receive further information soon. If you want to be sure to participate in the first round, register no later than the 28th of January! 
Do you have any questions or suggestions? Send an email to ladder@deboosters.nl or let one of the members of the technical committee (Yoeri & Aldwin) or the board (Mitchell, Roel & Fouad) know.