Het Coronavirus en SSV De Boosters

Squashen

Sinds de laatste versoepelingen mag er eindelijk weer gesquasht worden. Uiteraard gaat dit wel nog steeds gepaard met een aantal extra veiligheidsmaatregelen. Hieronder vind je de belangrijkste informatie op een rijtje.

 • De baantijden in de zomer komen niet helemaal overeen met de reguliere baantijden met afwijkingen tot een kwartier. De reguliere baantijden zullen hervat worden vanaf 22 augustus
 • Het reserveren van een squashbaan verloopt via het reguliere inschrijfsysteem op de website.
 • Buiten verenigingen kan een baan gereserveerd worden via het Sportcentrum zoals je dit gewend bent.

 • De meest actuele informatie vanuit het RSC kan men vinden op https://www.ru.nl/rsc/actueel/corona-veiligheidsvoorschriften/.
 • Een aanmelding om te komen squashen is verplicht. Aanmelden tijdens verenigingstijden gaat via ons inschrijfsysteem op de website.
 • Kom enkel om te squashen, vermijd het te vroeg komen of het blijven hangen na je training.
 • Bij binnenkomst via de hoofdingang van het RSC volgt een gezondheidscheck en desinfecteer je je handen.
 • Zorg dat je je sportkaart (collegekaart) meeneemt.
 • Als jij of een van je eventuele huisgenoten corona-gerelateerde klachten heeft, blijf je vanzelfsprekend thuis.
 • Binnen het RSC volg je de aangegeven looproute.
 • De kleedkamers zijn dicht, omkleden en douchen doe je dus vooralsnog thuis.
 • Indien nodig kun je op het RSC naar de wc, probeer dit zoveel mogelijk thuis te doen.
 • SSV De Boosters houdt zich aan de maatregelen zoals die beschreven staan in het protocol van de Squashbond Nederland. Deze is in lijn met de adviezen vanuit het RIVM en de Nederlandse Overheid.
 • De meest actuele informatie vanuit de Squashbond Nederland vind je op https://www.squash.nl/page/37614/Coronavirus en in de FAQ Coronavirus https://www.squash.nl/page/37796/FAQ-Coronavirus. Hieronder vind je een aantal belangrijke punten.
 • Bij de squashbanen zijn extra punten voor desinfectie, maak hier zo nodig gebruik van (ook bij bijvoorbeeld het openen van de deur).
 • Maximaal twee personen op de baan (exclusief eventuele trainer).
 • Buiten de squashbaan houd je 1,5 meter afstand van elkaar.
 • Deze regel vervalt alleen tijdens het spelen op de squashbaan zelf.
 • Blijf na het squashen niet ‘plakken’.
 • Je gebruikt alleen je eigen materiaal (racket en balletje).
 • Handen afvegen aan de muur of glaswand is niet toegestaan.
 • Het meenemen van een eigen handdoek is daarom verplicht.


Activiteiten en de Boosters Borrel

Na een aantal succesvolle online activiteiten en borrels pakken we de draad weer op om activiteiten buiten de eigen kamers te organiseren. Daarbij gelden natuurlijk wel een aantal aanvullende regels. In beginsel houden wij ons als vereniging aan alle richtlijnen die het RIVM stelt. Meer informatie hierover vind je op https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19. Daarnaast hebben wij ons te houden aan aanvullende maatregelen die worden gesteld door etablissementen waar wij onze activiteiten organiseren. We vragen iedereen daarom ook dringend om je te houden aan de regels van de locatie.

 • Bar Ruygh stelt verplicht om de omvang van ons bezoek door te geven. Wij organiseren de Boosters Borrel nu daarom op basis van inschrijving.
 • Leden moeten zich inschrijven via de website, inschrijven kan als ware het een normale activiteit.
 • Introducés melden hun aanwezigheid bij het bestuur, danwel via een reeds lid aan het bestuur.
 • Naast de richtlijnen van Bar Ruygh gelden de richtlijnen van het RIVM.
 • Dankzij de sterk wisselende aard van onze activiteiten vragen wij iedereen om zich bewust te zijn voor de extra maatregelen die gelden bij de specifieke activiteit. Deze maatregelen zullen altijd op de activiteitpagina worden weergegeven.
 • Daarnaast gelden natuurlijk de richtlijnen van het RIVM.